Coronavirus

Het coronavirus, hoe gaan wij hiermee om bij Munsterhuis.

Munsterhuis neemt de risico’s omtrent het coronavirus uiterst serieus en heeft maatregelen en beleid doorgevoerd om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan.

De belangrijkste adviezen voor onze gasten, klanten en personeel zijn:

 • Geen handen schudden.
 • Bewaar minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Regelmatig handen wassen met zeep (en volg de instructies die vermeld staan in onze voorzieningen).
 • Nies of hoest in de binnenkant van de elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Ontsmet uw handen met regelmaat (ontsmettingsmiddelen zijn op onze bedrijven aanwezig).
 • Bij ziekteverschijnselen (bij uzelf of in uw naaste omgeving) dient u een bezoek aan Munsterhuis te vermijden (uit te stellen)

Wat heeft Munsterhuis inmiddels doorgevoerd:

 • Onze schoonmaakbedrijven en ons personeel verzorgen een intensievere schoonmaak van ons sanitair, showroom en andere zaken waar mensen samen komen. Dit geldt ook voor extra schoonmaak van apparaten of zaken welke veel door verschillende mensen aangeraakt worden (handvatten, pinautomaten enz.).
 • Het publiceren van een zogenaamde signalenkaart/ instructiekaart waarop de belangrijkste tips vermeld staan.
 •  Het personeel is persoonlijk geïnformeerd en voorzien van het beleid ter voorkoming van corona.
 • Er zijn extra hygiëne-maatregelen opgenomen in de processen qua sleutelinname en uitgifte en het gebruik van beschermingsmiddelen en het reinigen van voertuigen.
 • Ons personeel werkt indien mogelijk zoveel mogelijk thuis. Dit is echter niet mogelijk voor een gedeelte van onze teams gezien zij werkzaamheden moeten verrichten in onze bedrijven. Om ook hier de risico’s zoveel mogelijk te beperken werken wij waar mogelijk in afzonderlijke ploegen.
 • Het arrangeren van extra basismiddelen zoals handdoekjes, zeep en ontsmettingsmiddelen.
 • Alle geplande evenementen zijn de komende tijd afgelast. Afspraken en bezoeken met externe partijen zijn niet meer toegestaan en worden waar mogelijk op afstand gehouden (telefoon of beeldbellen). Partners worden hierin actief betrokken en op voorhand worden risico’s zo goed mogelijk benoemd en uitgesloten.
 • Wij volgen doorlopend de berichtgeving van de overheid, de RIVM en indien nodig de adviezen van artsen of GGD om een zo veilig mogelijke (werk)omgeving na te streven. Ons management en personeel wordt met regelmaat voorzien van updates en relevante informatie zodat iedereen goed op de hoogte is van de actualiteit.
 • Op afspraak is een bezoekmoment van de showroom buiten reguliere openingstijden mogelijk. Voorlopig zijn we gesloten op de donderdagavond (koopavond)

Wat verwachten we van ons personeel:

 • Alle medewerkers van Munsterhuis dienen zich te conformeren aan het uitgezette beleid.
 • Er wordt waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand gehouden van elkaar.
 • Het voeren van een zogenaamd deurbeleid, indien er op een bepaald moment te veel bezoekers zijn in onze bedrijven.
 • Alle medewerkers dienen risicovolle contacten te vermijden, voor zover dit mogelijk is.
 • Alle medewerkers dienen alert te zijn in zijn/haar omgeving zijn zodat eventuele risico’s snel gesignaleerd worden.
 • Indien nodig bezoekers van onze bedrijven te wijzen op de voorschriften en regelgevingen.
 • Bij lichamelijke klachten, verkoudheid of griep dienen onze medewerkers thuis te blijven.
 • Zij dienen bij koorts en verergering van deze klachten altijd de huisarts dan wel de GGD te raadplegen. Instructies van deze partijen dienen gevolgd te worden.
 • Indien een gezinslid koorts of ziekteverschijnselen vertoond dan dient de medewerker preventief thuis te blijven.
 • Onze medewerkers zijn verzocht de landelijke en regionale berichtgeving goed te volgen.
 • Onze medewerkers dienen zich buiten werktijd ook te conformeren aan de richtlijnen en maatregelen van de overheid.
 • Medewerkers dienen direct de leidinggevende of directie in te lichten indien er zich zaken voordoen zoals hierboven beschreven.

Wat verwachten we van onze bezoekers:

 • Het opvolgen en respecteren van de adviezen en het coronaprotocol binnen onze bedrijven.
 • Bij ziekte of ziekteverschijnselen (m.b.t. het coronavirus) adviseren wij u dringend een bezoek aan Munsterhuis (tijdelijk) uit te stellen om besmetting te voorkomen.
 • Bij urgente zaken kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers voor een eventuele mobiliteitsoplossing.
 • U bent welkom bij Munsterhuis indien u in de laatste 14 dagen niet in een risicogebied bent geweest of geen contact heeft gehad met een besmette patiënt of geen milde verkoudheidsklachten heeft.
 • Het melden van risico’s die invloed kunnen hebben op onze bedrijfsvoering.

Het personeel en directie van Munsterhuis doen hun uiterste best om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanzelfsprekend proberen wij onze dagelijkse activiteiten op een verantwoorde wijze uit te voeren zodat wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en blijven.

Wij rekenen op uw begrip voor de genomen maatregelen (of de nog te nemen maatregelen) en hopen dat we gezamenlijk het risico zo veel mogelijk kunnen beperken. Bovenstaande maatregelen blijven gelden tot nadere instructie.

Hengelo, maart 2020

Namens de directie,
Bart Eshuis
Herald Oude Hendrikman

Coronabeleid 1
Coronabeleid 2
Coronabeleid 3
Coronabeleid 4